Om hantverken

på Myrans Hemslöjd

 
Läs om
KorgmakerietKorgmakeriet.html
 

Dalfolket har ofta blandat någon form av hemslöjd med arbetet som jordbrukare.  Allmän händighet var nödvändig i ett samhälle som var helt självförsörjande.  Man tillverkade allt man behövde, från kläder till husgeråd och möbler, till husen.  Varje bygd har haft sin egen specialitet.  Produkterna gjordes för att säljas på annan ort, inte till grannarna, som själva tillverkade vad de behövde.  Vissa byar har gjort slipstenar, andra mässingskammar, andra vävredskap osv.  Vissa morabyar är kända för sina knivar och andra för sin klocktillverkning.  De sistnämnda verksamheterna kunde utvecklas industriellt och har växt till storindustrier.  Andra produkter har blivit omoderna och försvunnit eller tillverkats av andra material.

 
Läs om
HårarbetetH%C3%A5rarbetet.html