Om Våmhus

Myrans Hemslöjd

 
 

Våmhus församling består av flera små byar i norra delen av Mora kommun. Ca 1300 människor bor nära Orsasjöns och Våmåns stränder. I skogarna i norr finns mycket vilt.


Många av husen, grupperade på låga kullar, var en gång bondgårdar. De gamla timmerhusen är ofta renoverade och påbyggda. På 1800-talet bodde här bönder med få kreatur. Under vissa perioder gav inte jorden nog att försörja familjerna och det var naturligt att många utökade familjens inkomst genom hantverk. Männen tillverkade spånkorgar och kvinnorna smycken av människohår. Dessa hårsmycken var högsta mode både i Sverige och utlandet.


I Våmhus finns ett eget språk, våmhusmål, med vissa likheter till älvdalskan. En del av befolkningen kan fortfarande använda språket sinsemellan, även om det blir allt färre som kan det. I våmhusskolan vill man bevara de gamla kunskaperna, språket och hantverken.


Våmhus har ett aktivt folkdanslag, körer, revyamatörer, m.m.