Om Hantverken:

Korgmakeriet

 
 

Männen i Våmhus tillverkade alster av trä, svepaskar och såll.  Detta kunde utvecklas till korgtillverkning i början på 1800-talet och Våmhus blev vida känt för sina korgar.  När jordbrukssysslorna var klara satte sig de flesta av männen på korgbänken och tillverkade stora satser korgar av olika slag.  Dessa fraktades sedan ut på olika sätt, till fots, med häst och trilla eller senare med buss och tåg.  En del korgmakare öppnade eget i de stora städerna och andra prövade på att tillverka korgar utomlands, till exempel i Norge, Finland och Ryssland (även Baltikum).  Det gick dåligt i England, kanske på grund av brist på lämpligt virke.


Våmhuskorgen måste vara tillverkad av rakväxt fura.  Endast långsamt växande träd är lämpliga att klyva för hand som man ännu gör.  Virket och metoden att klyva träet bidrar till korgarnas hållbarhet, och man kan se korgar som är över 80 år gamla och ännu i bruk.

Läs om
HårarbetetH%C3%A5rarbetet.html
TillbakaOm_hantverken.html